Keresés:
Utolsó módosítás: 2016.04.06.  szerda MIÉSZ alapítva 2006
Főoldal >> Energia tanusítás

Együttműködés az energia tanúsítás terén

Néhány fontos kérdés az energia tanúsításról - dr Pataki Szabolcs

                    Az eneregia tanúsítvány megrendelésével a közvetítők, értékbecslők, ügyvédek, hitelközvetítők, az együttműködő partnerek a szolgáltatások körének bővítését és ezáltal saját bevételeik növelését tudják elérni, az energiatanúsítványokból származó, viszonylag alacsony, de korrekt bevételekből.

  Energiatanúsító Központ - tanúsítás megrendelése itt


Tájékoztató az épületek energetikai tanúsításával kapcsolatosan
felmerült legfontosabb kérdésekről

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztató levelemet bemutatkozással kezdjem. Dr. Pataki
Szabolcs vagyok, az Energiatanúsító Központ vezetője. Cégünk 2009. óta, a legelsők között kezdett foglalkozni az épületek energetikai tanúsítványnak elkészítésével, mintegy úttörő szerepet betöltve az akkoriban (gyakran még máig is) igencsak kialakulatlan és tanácstalan piacon. 

Az energetikai minőségtanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározá­sáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az épületek energetikai jellemzőinek tanú­sításáról 176/2008. (VŐ. 30.) Korm. rendelet „hívta életre”, s elkészítésének kötelezettségét is ezen jogszabályok írták és írják elő máig is.

Első lépcsőben a törvényhozó – mintegy próbaidőt biztosítva ezzel – csak a 2006. szept­ember 1. napját követően indult engedélyezési eljárások keretében épült új építéső ingatlanok használatba vételi engedélyének kiadásához írta elő kötelező kellékként a tanúsítvány meglétét. Sajnos ezt – ahogyan azt a legtöbben tudják – az építéshatósági irodák csak rendkívül ritka esetben kérték el, így az ingatlanpiacon kevéssé terjedt el ez aközokirat.
2012. január 1. napját követően azonban kötelező a tanúsítványok elkészítése az új és
használt ingatlanok értékesítésének, illetőleg 1 évet meghaladó időtartamú bérbeadásának esetében is. Az alábbiakban tapasztalataink felhasználásával és némi jogértelmezéssel, kérdés-felelet formájában szeretnék Önöknek segítséget nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásában.


- Mikor kötelező elkészíteni az ingatlan energetikai tanúsítványát?

Az energiatanúsítványt új épület építése, illetőleg meglévő épület (önálló rendeltetési
egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása (adásvétel), vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén el kell készíttetni.
(Érdemes tudni, hogy a jogszabály az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterülető hatósági rendeltetéső, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetében is kötelezően előírja a tanúsítvány meglétét. (Kórházak, bíróságok, tőzoltóság, rendőrség, stb…)

- Mikor nem kötelező elkészíteni az ingatlan energetikai tanúsítványát lakóingatlanok értékesítése vagy bérbeadása esetén?


A legfontosabb kivételeket az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterülető, illetve évente 4
hónapnál rövidebb használatra szánt-, valamint a mőemlék, illetve a helyi védelem alatt álló épületek (Nem lakások!!!) jelentik. Fontos tehát kiemelni, hogy az 50 nm-nél kisebb
társasházi lakások nem tartoznak ezen kivételek közé, tehát bármilyen kicsi is az illető
albetét, a tanúsítványt el kell készíttetni!

-Kinek kell elkészíttetnie a tanúsítványt?


A jogszabály új épület esetén az építtető (Nem a kivitelező!), adásvétel vagy bérbeadás esetén pedig a tulajdonos részére írja elő a tanúsítvány elkészíttetésének kötelezettségét úgy, hogy azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adja, a bérlőnek pedig be kell, hogy mutassa.

-Mi történik akkor, ha nem készítem el a tanúsítványt, noha kötelező lenne?


Aki a tanúsítvány elkészítésének kötelezettségét elmulasztja, az szabálysértést valósít meg, így szabálysértési bírsággal sújtható. (Soltész Őlona BM főosztályvezető) Ezen felül a vevő számíthat arra, hogy a jövőben a „tanúsítvány független minőségellenőrzésének” keretében hívják fel az Energetikai Tanúsítvány bemutatására, ennek hiányában bírságra számíthat, amellett, hogy kötelezik az elkészítésére.

 

A fenti hátrányokon a tanúsítás elmaradásának esetén további joghátrányokra számíthat az eladó és a vevő, amennyiben a NAV a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabásának során az épület forgalmi értékének vizsgálatának keretében szembesül a tanúsítvány hiányával. Ebben az esetben a bírságon felül az illetékkiszabási eljárás is elakadhat akár hónapokra is, ami pl. azt jelenti, hogy a részletfizetési és egyéb kedvezmények iránti kérelmek sem lesznek elbírálhatóak. (Ennek köszönhetően pl. egy összegben válik majd esedékessé az illeték megfizetése a kiszabást követően!)

A fentiekre tekintettel tehát általánosságban elmondható, hogy finoman szólva sem
javasolt elmulasztani a tanúsítvány elkészíttetését, hiszen még a legolcsóbb
ingatlan vételárához viszonyítva is eltörpül az elkészítésének a költsége, viszont a
hiánya komoly kellemetlenségeket okozhat, nem is beszélve arról, hogy a hatóságok a bírság kiszabása mellett amúgy is minden esetben kötelezik majd a szabálysértőt a hiánypótlásra.


Végezetül, de nem utolsó sorban jogászként megközelítve a dolgot, minden „ingatlanos
szakembernek”, ügyvédnek - és egyéb adásvétel során közremőködő személynek – az elemi
érdeke a tanúsítványok elkészítése szükségességének a nyomatékos kommunikációja az
ügyfelek felé. Hiszen amennyiben akár a földhivatali-, akár „magasabb” szinten akad el az
adásvétel folyamata, úgy jelentős esély van rá, hogy az eladó és/vagy a vevő az eljáró
szakembereket hibáztatja majd a félresiklott ügymenetért, kártérítési igénnyel, panasszal
vagy perrel főszerezve a minden fél számára kellemetlen helyzetet. Ugye nem éri meg?
Remélem hasznos információkat sikerült megosztanom Önökkel, amennyiben további
kérdésük, észrevételük lenne, úgy keressenek bennünket bizalommal!
Amennyiben energetikai tanúsítványra volna szükségük, úgy kérem keressenek bennünket, osszák meg elérhetőségeinket!

Budapest,     2012. február 22.
Tisztelettel:
Energiatanúsító Központ
Dr. Pataki Szabolcs
ügyvezető

  Energetikai tanúsítvány megrendelése itt.

© Copyright 2006 - 2009 | All rights reserved.